درباره راهکارها

 

 

منظور از راهکار (solutions)، یک بسته کامل نرم افزاری متشکل از سیستم ها و زیر سیستم های محتلف در یک زمینه خاص درون سازمانی یا برون سازمانی میباشد که به فراخور تجربیاتمان در اجرای پروژه های گوناگون برای گروه های مختلف مشتریان تحلیل، طراحی و تولید کرده ایم. مجموعه راهکارهایی که در این بخش ارائه می شوند حاصل چندین سال تجربه شرکت توسعه فناوری اطلاعات اینتک در اجرای پروژه های متنوع در سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی هستند که به تدریج توسعه یافته و در قالب یک راهکار جامع ارائه می شوند.

توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH