به اشتراک بگذارید

حمل و نقل از نیازهای جوامع انسانی بوده که به دلیل اهمیت و نقش بلاانکارش در طول اعصار، آدمی را به استفاده از جدیدترین فناوری ها واداشته است.

با گسترش استفاده از اینترنت در سال های اخیر، سازمان های بیشتری به این واقعیت پی می برند که منبع کلیدی کسب و کار، نه سرمایه و تجهیزات، بلکه "دانش، اطلاعات و ایده" هاست.
کاربری فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه حمل و نقل و در نهایت تحقق سیستم های مکانیزه حمل و نقل، همان تحول شگرف عصر حاضر است که ماهیت این صنعت را دگرگون کرده است.
این راهکار حاصل تجربیات ما در سیستم حمل و نقل، یک سامانه جامع تحت وب شامل وب سایت اطلاع رسانی و سامانه اخذ سفارش حمل بار به صورت چند زبانه میباشد که ویژه شرکت های حمل نقل بین المللی طراحی، تولید و پیاده سازی شده است.

loader

توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH