به اشتراک بگذارید

سازمانهای بزرگ غالبا متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکت های زیرمجموعه هستند و دامنه فعالیت آنها ملی و فراملی است.

مخاطبین آنها طیف وسیعی از شهروندان جامعه را شامل می شود. راهکار ویژه سازمانی شرکت اینتک با هدف تسریع امور، مجری تخصصی پروژه های سازمانی در مقیاس قابل توجه است.
راهکار ویژه سازمان هابا مولفه های لازم بهترین کارایی را علاوه بر طرح ریزی و اجرای زیر پورتال های اختصاصی معاونت ها و واحدهای ستادی، پورتال جامع اطلاع رسانی، پورتال جامع سازمانی، خدمات الکترونیکی، سامانه جامع نظام پیشنهادات، مدیریت محتوا و مدیریت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمانی، عرضه خدمات الکترونیکی، راه حلی فرا گیر و تضمین شده است و تمامی نیازهای تخصصی سازمان ها را پوشش می دهد.
 

loader

توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH