به اشتراک بگذارید

تحولات عمیق تکنولوژی و فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف، کل فرآیند های دانشگاه را تحت تاثیر قرار داده است. بطوریکه بکارگیری این امر در دانشگاه ها به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. این تحولات دانشگاه ها را با چالش های جدیدی روبه رو کرده است.

مدیریت زمان و هزینه های دانشگاه از اساسی ترین ملزومات این عصر می باشد که جز با مکانیزه کردن فرآیندها و افزایش فرآیندهای الکترونیکی تحقق نمی یابد.

ابتکار عمل شرکت فناوری اطلاعات اینتک در تحقق این امر مجموعه ای از سرویس ها و سامانه های ویژه با حداکثر کارایی جهت نظام مند کردن مدیریت ارائه اطلاعات و خدمات دانشگاه برای گروه های ذینفع است.
گروه های ذینفع این مجموه شامل: دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان از اساسی ترین ارکان جامعه هستند.

loader

توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH