امروزه شهرها در سایه توسعه روز افزون دانش و فناوری اطلاعات، رنگ و بویی تازه به خود گرفته اند و به عنوان شهرهای الکترونیکی دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان و سازمانهای ارائه دهنده خدمات شهری به همراه دارند.

  پیشرفت سریع و گسترده تکنولوژی، به همراه افزایش جمعیت شهری موجب ناکارامدی روش های سنتی مدیریت امور شهری و جایگزین شدن روش های الکترونیکی ارائه خدمات شده است. شهرداری ها به عنوان اولیت نهادی که نقش عمده ای در فعالیت های شهری ایفا می کنند میتوانند با مکانیزه کردن فعالیت ها و خدمات خود، بیش از پیش فرآیند خدمت رسانی به شهروندان را تسهیل و تسریع نمایند.

 

شرکت توسعه فناوری اطلاعات اینتک پورتال جامع " شهر ، شهروند و دولت الکترونیک " را به منظور نیل به اهداف اطلاع رسانی بهنگام، ارائه خدمات مناسب به شهروندان، تسهیل و تسریع پاسخگویی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شهری پیاده سازی نموده است که هم اکنون توسط چندین شهرداری و همچنین سازمان های همیاری شهرداری ها در حال استفاده می باشند .  

 

'
توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH