به اشتراک بگذارید

این راهکار یک سامانه جامع تحت وب شامل سه بخش اصلی پورتال اطلاع رسانی، سامانه ارتباط با مدیران و سامانه همیار میباشد و نگاه ویژه ای به مدیریت ارائه خدمات مناسب به شهروندان و ذینفعان اصلی دارد که در سازمان های همیاری شهرداری ها طراحی، تولید و پیاده سازی شده است .

 

• پورتال اطلاع رسانی سازمان

 

• سامانه ارتباط با مدیران جهت تسهیل ارتباط بین شهرداری ها و سازمان همیاری

 

• سامانه همیار ویژه مدیریت سفارشات و فروش کالا سازمان همیاری

loader

اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2016 INTECH