دولت الکترونیک شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می کند

لزوم روز افزون حرکت به سمت الکترونیک شدن دولت سازمان ها را به سمت بهره گیری هر چه بیشتر از ابزار های فناوری اطلاعات هدایت کرده است. نهادهای دولتی از نظر ارتباطات بیرونی دارای ابعاد متنوع از قبیل اطلاع رسانی ، ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع و پیگیری های مرتبط و پاسخگویی به آنها هستند . از این رو راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات با توجه به قابلیت ها ی فراوان در افزایش کارایی ، کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.

 

پیاده سازی راهکارهای سازمانی یکی از فعالیت های اصلی توسعه فناوری اطلاعات اینتک با تکیه بر تحقیق، تحلیل و شناخت جامع نیازهای سازمانی و با هدف برون رفت از سیکل سنتی و حرکت به سمت مکانیزاسیون یکپارچه با استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات میباشد . نتیجه تلاش های گسترده ما در طول این سالها مجموعه ای از محصولات کاربردی تحت عنوان راهکار سازمانی جهت دستگاهها و سازمانها و نهادهای دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی می باشد.
 

'
توسعه فناوری اطلاعات اینتک
اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH