به اشتراک بگذارید

طراحی پورتال دانشگاه شاندیز مشهد

معرفی: موسسه آموزش عالی شاندیز

تکنولوژی: Asp.net,C#,CSS3
وب سایت: www.shandiz.ac.ir

 

اینتک در شبکه های اجتماعی
توسعه فناوری اطلاعات اینتک

Information Technology Development

Copyright © 2012 - 2020 INTECH